• 29 februari, 2016
  • 18:30
  • Ekebo, Regna

Välkomna på körövning kl 18.30-20.30 i Ekebo i Regna.