Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Om Bygderådet

Igelfors – Regna Bygderåd är en partipolitikst neutral förening som skall verka för att Regna och Igelfors som bygd skall utvecklas till en plats där människor i framtiden kan verka och bo med fullgod samhällsservice, en mångfald av boendealternativ ökade sysselsättningsmöjligheter och ökad livskvalitet.

Bygderådet skall också tillvarata den lokala kraften från enskilda personer, föreningar, organisationer och företag samt vara ett demokratiskt forum för bygdens utveckling och dess framtid. Bygderådet skall också verka för utökad samverkan mellan föreningar, organisationer, företag och myndigheter.

Föreningen Regna – Igelfors Byaråd bildades 1998. När engagemanget för att arbeta med landsbygdsfrågor lokalt minskade beslutade föreningen 2004 att ombildas till Regna Byaråd och Igelfors Bygde- och Utvecklingsråd bildades. Dessa föreningar arbetade under några år parallellt med landsbygdutveckling i bygden men hade lite olika inriktningar. Igelfors Bygde- och Utvecklingsråd arbetade hela tiden gränslöst och när Regna byaråd 2007 beslutade att lägga ner sin verksamhet så beslutade Bygderådet i Igelfors på årsmötet 2008 att föreningen återigen formellt skulle verka i hela socknen och att namnet skulle vara Igelfors – Regna Bygderåd.

Föreningens adress:
Igelfors-Regna Bygderåd
Hulls väg 4
612 95 Finspång

info@igelforsregna.se

Plusgirokonto: 117 68 82-7

Organisationsnummer: 80 24 18-31 32