Styrelsen

Samtliga protokoll från styrelsemöten, årsmöten samt öppna möten finns tillgängliga i under fliken protokoll

Åsa Aldén – 070-522 90 57

Anna Vilidu– 070-413 11 21

Ingela Billström – 070-262 40 25

Line Enocksson – 072-739 98 77, 0151-73 84 41

Lena Eriksson – 070-176 63 55, 0122-723 63

Sara Eriksson – 070-350 19 94, 0151-800 24

Eva Hagström Öberg – 070-833 66 63, 0151-701 19

Marie Pettersson – 070-541 96 40

Tommy Brakel– 072-371 26 45

Ronny Ehsleben 070-262 22 77