Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Medlemsskap

Medlem i Bygderådet

Din medverkan är viktig!

OBS! Medlemmar bokar bastun kostnadsfritt.
Familj, företag och förening 150:-
Enskild medlem 100:-
Ungdom, pensionär 50:-

Vill du stödja föreningen kan en större medlemsavgift erläggas!
Medlemsavgiften betalas in på plusgiro 117 68 82 – 7, ange namn och form av medlemskap enl. ovan.