Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gnagare

Bäver

Vår störste gnagare håller till vid sjöar och lugnt strömmande vattendrag.
Upp till 75 cm långt (utan svans) djur som de senaste åren åter tagit plats i områdets fauna.

Bävern lever av vattenväxter, örter, bark och blad. Trädfällningen som bävrar ägnar sig åt är till för att komma åt lövverket och för att få byggmaterial till hyddor och fördämningar. Bävern äter alltså inte trä.
Boplatser kan också vara hålor runt stränderna. Bävern går inte i ide utan är aktiv året runt. Vid kraftig isbildning kan dock djuren tvingas stanna i hyddan under långa perioder.
Det är vanligast att bävern syns simmande i vatten. Går den upp på land (vilket händer) så sker detta nästan uteslutande under dygnets mörka timmar.

I igelforsån och flera mindre vattendrag i området finns bävern. Många fällda träd i strandkanten vittnar om att man befinner sig i ett bäverrevir.

Foto: Bengt Nordström