Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Välbesökt årsmöte

Lite drygt en vecka senare kan vi konstatera att det var ett välbesökt årsmöte där flera bybor passade på att ställa frågor till våra politiker och tjänstemän från Finspångs kommun. Herman Vinterhjärta från Miljöpartiet kom tillsammans med Helena Wastesson som arbetar med trafikfrågor vid kommunen och Lina Alm som arbetar med IT-infrastrukturfrågor. Även Finets VD Sven-Åke Andersson deltog.

Såväl tjänstemännen som politkerna beklagade sig över de nedragningar som vi står inför gällande kollektivtrafiken och hänvisade oss bybor till att lyfta fram våra röster, frågor och klagomål till Region Öst och Östgötatrafiken som driver dessa frågor. Finspångs kommun har agerat i frågan och besvarat den remiss som Region Öst skickat ut men inte fått gehör för detta. Därför är det av stor vikt att vi tar kontakt och agerar i frågan.

Frågan kring skjutsarna var en av de frågor som fick mest utrymme och där lovade Helena Wastessin att gymnasieeleverna skulle få åka med skolbussen till och från Regna i mån av plats.

Sven-Åke Andersson informerade om vad som kommer att hända när telenätet stängs av norr om Igelfors i höst, samt även om statusen kring frågan om fiber. Fiber är en aktuell fråga och Finspångs kommun satsar mycket resurser på att bygga ut nätet. När det kommer att byggas ut till Igelfors är idag inte helt klart utan det är en fråga som hanteras utav poltiken varför, återigen, det är av stor vikt att vi framför våra röster så att politikerna väljer att prioriera utbyggnaden av nätet i våra områden.

Sammanfattningsvis så var det ett mycket bra möte där det framgick att vi alla har en stor del i att föra vår talan varför vi därför uppmanar oss alla till att ta kontakt med Region Öst, Östgötatrafiken och våra lokala politker.

 

Årsmöte

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *