Många mindre asfalterade med lite biltrafik gör att området lämpar sig utmärkt för cykelutflykter.

Regnaren runt på omväxlande asfalt och grus är en mycket vacker tur som bör tas i lugnt tempo. De sex sjöarnas väg från Lotorp längs sjöarna Skiren, Ormlången, Flaten, Björkesjön, Regnaren och Ålsjön är helt asfalterad och en mycket lämplig dagstur. Regnagården har en mindre cykeluthyrning.