Styrelsen

Samtliga protokoll från styrelsemöten, årsmöten samt öppna möten finns tillgängliga i under fliken protokoll

Åsa Aldén – 070-522 90 57

Anna Vilidu– 070-413 11 21

Alice Lewy

Lisa Nyström

Sara Eriksson – 070-350 19 94, 0151-800 24

Eva Hagström Öberg – 070-833 66 63, 0151-701 19

Marie Pettersson – 070-541 96 40

Tommy Brakel– 072-371 26 45

Ronny Ehsleben 070-262 22 77