Det gamla hönshuset mitt emot kyrkan i Regna har förvandlats till en handelsbod för lokalt hantverk och andra lokalproducerade varor.

Den intilliggande gamla boden ”Titthålet” används för konstutställningar.