Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pågående arbeten

Centrumhuset

Sedan 2007 driver Bygderådet biblioteksverksamhet i Igelfors. Verksamheten utvärderas och omvandlas fortlöpande. Läs mer under länken Bygdecentrum.

 

Ridbanan i Regna

2015 blev ridbanan vid Ekebo klar. Ridbanan drivs av en sektion inom Bygderådet. För mer information se boka bastun/ridbanan.

 

Regna badplats och bastu

Sedan 2008 sköter Bygderådet Badplatsen vid Ekebo i Regna. Vi har nu även färdigställt bastun i den gamla badstugan invid badplatsen. Bastun går att hyra (för medlemmar i Bygderådet är det gratis), för mer information se boka bastun/ridbanan.

 

Motordagen i Igelfors

Det årliga motorevenemanget i maj drog nytt publikrekord med tusendals besökare. Läs mer på motordagens egna webbsida.

 

Marknadsföring av Regnabygden

Den webbplats du just besöker är en del av detta arbete. Vi har också tagit fram informationsmaterial i broschyrform som sprids i landet. Diskussioner förs med bl.a. Finspångs kommun för att vår bygd inte ska ”glömmas” i de satsningar som görs.

 

Julmarknaden

Sedan 2008 är vi medarrangörer till julmarknaden som hålls i Betel och Centrumhuset kring första advent.

 

Bygdebladet

Bygderådets viktigaste uppgift är att förmedla information till boende och besökande i bygden. Förutom denna webbplats så ger bygderådet även ut den tryckta publikationen – Bygdebladet, ca 4 ggr per år.

 

Kommunikationer och kollektivtrafik

För att vi ska kunna bo och arbete krävs att bygden har bra kommunikationsmöjligheter. Vi försöker påvisa brister och komma med förslag på lösningar.

 

Fritidsgården

Vi försöker bredda utbudet av aktiviteter för barn och ungdomar i bygden genom att bedriva fritidsgård en kväll per vecka under den mörka årstiden.

 

Lokal samverkan

Genom att samla information och genom att samtala med andra föreningar försöker bygderådet förenkla för alla ideella insatser i bygden genom att samla resurser och förhindra kollisioner.