Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Skogsväsen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Skogsväsen

Allt eftersom människans boningar brett ut sig så har gamla tiders uråldriga väsen försvunnit från vårt land undan för undan. I Regnabygdens djupa skogar, där avstånden till närmsta hus kan vara mycket långt, kan det dock fortfarande hända att du träffar på det oväntade om du förirrar dig alltför långt in i skogens mörker. Läs mer om vad du kan träffa på och hur du skall bete dig vid dessa möten som annars kan bli ganska otrevlig.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

 • Troll

  Trollen är vårt vanligaste väsen och det som du mest sannolikt stöter på. Kan ha väldigt olika utseenden och storlek. Vissa är jättefula med grova drag medans andra nästan ser ut som oss människor. Svansen, som ofta smyckas med guld och band i starka färger, är förstås ett utmärkande och gemensamt drag som gör att man enkelt kan känna igen ett troll när man ser det.
  Trollen stöter man oftast på vid mindre skogsgläntor djupt inne i skogen. I bergig och stenig terräng trivs dom bäst och kyrkklockorna från Regna kyrka får inte höras på de platser där de uppehåller sig.

  Trollen har fått ett oförtjänt dåligt rykte och är egentligen harmlösa och ofarliga för oss människor men kan vara ganska nyfikna och närgångna om man träffar på dom i djup skog. Speciellt om du bär med dig något som trollet fattar tycke för såsom sjalar eller halsdukar i glada färger. Tycker du dom blir för närgångna kan du bara lämna något färgglatt på en stubbe och gå därifrån. Du får aldrig vara otrevlig eller våldsam mot Trollen. Då kan det hända att dom spelar dig fula spratt så att du går vilse eller får se konstiga syner. Trollen är rädda för stål och silver så träffar du på närgångna troll kan du ta fram din kniv och börja tälja på en pinne så lämnar dom dig nog i fred.

  Man bör absolut inte lämna små barn utan tillsyn i skogen då trollen gärna byter sina barn mot människobarn. Råkar du ut för detta kan du hota med att döpa trollbarnet så kommer trollmamman snabbt och byter tillbaka.

 • Skogrå

  Skogsrået är skogens härskarinna – Hon som rår över skogen.
  Hon äger djur och växter och kan ibland skänka dessa till den som behagar henne. Normalt sett ser skogsrået ut som en mycket vacker kvinna som är mycket svår att skilja från en människa. Ser du henne bakifrån kan du dock se att hon antingen är ihålig eller har rävsvans vilket är tydliga tecken på att det är skogsrået du mött.

  Skogrået är inte alls lika vanligt förekommande som trollen. Hon visar sig oftast ensam men kan också uppträda i grupp och du kan träffa på henne överallt i skogen. Hon är inte speciellt skygg för människor. Speciellt inte för män som hon ofta söker kontakt med.

  Skogrået är inte direkt farligt. Däremot försöker hon ofta förföra de män som hon fattar tycke för och de som hon lyckas med blir ofta tystlåtna och inbundna eftersom hon samtidigt lägger beslag på deras själ. Många återvänder till henne dag efter dag och bli magra och utmärglade.

  Jägare får aldrig skjuta mot ett skogsrå då hon gör dig blind på det öga du siktar med.

  Ett liknande väsen finns också vid sjöar (Sjörå) och vid gamla gruvor (Gruvrå).

 • Tomten

  Tomten är en liten dvärgliknande figur med långt skägg. Han är ofta klädd i grå kläder och han bär en röd luva på huvudet.
  Tomten träffar man uteslutande på i närheten av gårdar och torpställen och även på obebodda ödegårdar kan tomten finnas kvar även om inte människor och djur längre finns där. Ödegårdstomtar kan vara väldigt vresiga och sura eftersom dom förlorat sin viktigaste uppgift. Att vaka över gården och de djur och människor som bor där. Han har fått sitt namn av att han vaktar människans äga. En tomt…

  Träffar du på tomten bör du vända och gå åt ett annat håll. Den riktiga tomten är inte alls snäll och godmodig som jultomten (Santa Claus) utan kan bli mycket arg och ilsken om du förföljer honom eller på något annat sätt bär dig dumt åt. Tomten bär på en oerhörd styrka och en enkel örfil slår lätt omkull dig. Det finns historier om hur folk blivit ihjälslagna av tomten för att dom sagt eller gjort något dumt.

  Att skräpa ned eller uträtta sina behov på fel ställe kan leda till kraftiga bestraffningar från tomten!

 • Näcken

  Näcken är en naken mansgestalt med fiol som hörs spela i skymningen vid vattendrag. Det finns ingen människa som kan spela fiol som Näcken och tar du ett enda danssteg till tonerna kan du vara fast och du tvingas dansa tills du förlorar förståndet.
  Näcken finns invid alla vattendrag även om han föredrar forsande vatten som bakgrundsljud till sin musik. Han är mest aktiv under de långa sommarkvällarna men du kan råka på honom året runt.

  Näckens musik kan vara mycket farlig då den dels kan locka ner dig i vattnet och dels trollbinda dig så att du aldrig slutar dansa.

  Om du vill lära dig spela fiol som ingen annan ska du kasta ett köttben i en bäck som rinner norrut. Går du tillbaka nästa dag kommer Näcken att lära dig spela fiol. Men kom ihåg att det är farligt att beblanda sig med det övernaturliga. Många som lärt sig spela av näcken har spelat sig tokiga.

 • Vättar

  Vättar är väldigt lika trollen i utseende fast mycket mindre och konstigt nog utrustade med större magisk förmåga än sina större släktingar och dom kan därför bl.a. göra sig osynliga. Dessutom håller dom sig gärna närmare människans boningar än trollen och bosätter sig gärna i stenrösen och husgrunder som människan skapat. Vättar anses för tjuvaktiga så lämna inte saker utan tillsyn om du tror att det finns vättar i närheten.
  Vättar är i grund och botten fredliga varelser men man bör vara försiktig så man inte förargar dessa små varelser som annars kan förvända synen eller bestraffa med olyckor och sjukdomar.

 • Vittror

  Vittra är ett parallellfolk till oss människor och dessa har inte några övernaturliga krafter. Dom är dödliga och ser ut som vi gjorde för ett par hundra år sedan med ungefär samma liv som vi hade då.
  Vittra ser du inte till om dom inte själva söker kontakt för t.ex. en bytesaffär vilket inte är alldeles ovanligt Däremot kan du träffa på deras boskap på skogsängar där vi normalt inte går och du känner igen en vitterko genom att den alltid mjölkar spannen full – varken mer eller mindre.
  Vittra lämnar tydliga stigar i skog och mark i s.k. vitterstråk och du bör inte slå upp tält eller annat i ett sådant stråk.

 • Älvor

  Älvor syns tydligast på öppna platser i skogen där de ofta dansar i skymning eller gryning. Under andra tider på dygnet är det svårare att upptäcka de annars osynliga älvorna men ljudet av ett mycket starkt fågelkvitter från många fåglar kan tyda på att det är älvor i närheten. Kvar på platsen där de dansat finns ofta en älvaring av svampar eller avvikande frodigt gräs.
  En älvadans är ingen lek och om du får syn på en bör du snarast ge dig av därifrån hur fascinerad du än blir. Älvorna är sjukdomsalstrare och kan blåsa sjukdomar över dig om du vägrar delta i dansen. Om du istället ger dig in i älvadansen bör du veta att tiden flyter snabbare och du kan ha åldrats mycket när dansen är slut. Även om det inte finns några synliga älvor kvar på platsen skall man hålla sig borta från älvaringen då det kan finnas dagståndare kvar. En dagståndare ser ut som en växt och är en älva som inte hunnit undan solljuset. Om du rör den kan ge den kraftiga eksem. Man får absolut inte uträtta sina behov i en älvaring då detta leder till obotlig förstoppning och plågsam död.

  Älvor som dansar är kvinnliga väsen men det finns också manliga älvor. Vissa kallar dessa felaktigt för alver. Älvor är ett skogsväsen som lever i älvsamhällen där det finns en drottning och en kung.

 • Gengångare och gastar (dödsväsen)

  Gengångare är inte ett väsen utan en energi bundet till ett föremål, en sak eller en plats. Gengångare kan visa sig för vem som helst till skillnad från ett vanligt spöke som bara visar sig för den som är mottaglig. Gengångaren är en blek och något genomskinlig avbild av en människa som funnits men gått ur tiden oftast på den plats där den visar sig. Om du berörs av en gengångare känns en obehaglig kyla.
  Gengångare är helt ofarliga och gör inget annat än att visa sig vilket i och för sig kan vara obehagligt. Gastar däremot som ser ut som ett spöke eller en gengångare är ett dödsväsen som vill oss illa. Ofta genom att fordon eller andra saker slutar fungera eller att packning vi bär med oss blir så tung att den inte går att lyfta.

  Mylingen är en annan mycket otrevlig bekantskap att göra. Mylingen är en gengångare efter ett odöpt barn som mördats, oftast av sin mor. Barnskrik, gråt och rop på hjälp från skogen är tydliga tecken på att en myling finns i närheten. Just i regnatrakten finns många historier om möten med mylingen.

  Det viktigaste om man träffar på ett dödsväsen är att absolut inte prata med det. Om det skulle vara en gast har den ingen makt över dig och dina saker så länge du inte talat till den. Samma sak gäller för en myling. Man får absolut inte tala med mylingen och absolut inte hjälpa det stackars barnet hur ömmande känslorna än kan bli då man själv eller ens anhöriga kan råka mycket illa ut.

 • Varulv

  Den riktiga sanna varulven har inte mycket gemensamt med filmens monster. En varulv är en stor svart eller grågul vargliknande varelse som springer på tre ben medans det fjärde benet används som svans. Sant är dock att en varulv är en människa som förvandlats till varg antingen genom egen fri vilja eller genom att ha ”infekterats” av en annan varulv. En varulv är alltid av manskön och kvinnor som infekteras eller utför förvandlingskonster blir istället maror som besöker oss i våra hem. Varulvar uppträder alltid ensamma och dom kan ses året runt på dygnets alla tider och att dom bara skulle finnas när det är fullmåne är alltså helt fel.
  Varulven är precis som vargen ganska ofarlig och till och med skygg för oss människor. Dock skall man ha respekt för varulven precis som för alla andra djur då den naturligtvis blir farlig om den känner sig hotad eller trängd. Om du blir biten kan du bli infekterad och själv förvandlas till varulv.

[/vc_column][/vc_row]